fbpx
Najczęstsze błędy w cięciu plazmą

Najczęstsze błędy w cięciu plazmą

Jedną z najpopularniejszych usług CNC stosowanych obecnie na rynku jest zdecydowanie cięcie plazmą. Jest to technika pozwalająca uzyskać doskonałe rezultaty przy niskim nakładzie kosztów, pod warunkiem, że procedura zostanie przeprowadzona w sposób prawidłowy. Nie zawsze tak się dzieje, operatorzy nierzadko popełniają błędy obniżające efektywność prac. Oto lista kilku z nich.

Nieprawidłowe użycie materiałów eksploatacyjnych

To najpowszechniejszy błąd popełniany przez operatorów. Materiał eksploatacyjny powinien zawsze być dobrany do rodzaju ciętego plazmą tworzywa oraz jego grubości. Istotnym jest również pamiętanie o zachowaniu odpowiedniego natężenia prądu, najlepiej na poziomie 95% wartości dyszy. Nie należy używać materiałów aż do ich wydmuchania, warto okresowo sprawdzać stopień ich zużycia i jeśli zauważy się jakiekolwiek wgłębienie czy zmianę kształtu końcówki, zdecydować się na ich wymianę – pominięcie tego kroku może doprowadzić nie tylko co uszkodzenia arkusza obrabianego metalu narażając tym samym przedsiębiorstwo na starty, ale i awarii palnika.

Zanieczyszczenie części

Innym często spotykanym błędem jest niezachowanie czystości podczas montażu i eksploatacji maszyny CNC. Każda drobinka brudu, pyłu, smaru czy innego zanieczyszczania osiadłego na powierzchni poszczególnych elementów nierzadko skutkuje awarią urządzenia, w szczególności palnika, lub też obniżeniem jakości cięcia plazmowego. Przy montażu należy zatem mieć na uwadze, aby wszystkie części trzymać na czystym podłożu, by nie doprowadzić do przypadkowego ich zanieczyszczenia. Warto również regularnie przeprowadzać konserwację maszyny, w tym szczególnie przed każdym użyciem sprawdzać przepływ i ciśnienie gazu.

Niedostosowanie szybkości cięcia plazmą

Kolejnym z błędów mających niebagatelny wpływ na jakość wykonywanych prac jest nieodpowiednia prędkość cięcia plazmowego. W przypadku, gdy jest ona za mała, może to doprowadzić do powstania dużej ilości rozprysków na obrabianym materiale. Zbyt szybkie prowadzenie palnika prowadzi do ukosowania krawędzi, wąskości szczeliny oraz nagromadzenia na powierzchni blachy żużlu.

Inne błędy

Do innych błędów, jakie nierzadko popełniają operatorzy maszyn CNC do cięcia plazmowego, należy nieprawidłowe wyosiowanie palnika, jego zbyt dalekie odsunięcie od materiału obrabianego oraz jego kolizje z blachą, a także rozciąganie łuku.

Udostępnij