fbpx

Obróbka skrawaniem

W dużych zakładach produkcyjnych, w których codziennie wykonuje się tysiące takich samych procesów, trudno wyobrazić sobie pracę bez automatyzacji przynajmniej części z nich. Do czynności, które skutecznie mogą być wykonywane przez roboty, zalicza się obróbkę skrawaniem. Uni-Kat proponuje rozwiązania, które w znacznym stopniu wpłyną na wydajność pracy przedsiębiorstwa oferującego takie usługi. Poznaj zalety, jakie przynoszą najnowsze technologie.

Precyzja i kontrola

Poprzez robotyzację procesów pracownicy wyręczani są przede wszystkim w czynnościach żmudnych i monotonnych. Automatyzacja obróbki skrawaniem niesie ze sobą jednak nie tylko udogodnienia dla operatorów urządzeń. Powierzenie wykonywania tych czynności robotom przekłada się przede wszystkim na lepszy efekt końcowy. Zminimalizowanie odstępstw od parametrów początkowych, wyeliminowanie błędu ludzkiego, mniejsza liczba poprawek, większa dokładność uzyskanych kształtów i wymiarów – te i inne korzyści są możliwe dzięki zastosowaniu urządzeń regulujących proces obróbki. Operator czuwający nad poprawnością wykonywanej pracy ma zaś możliwość szybkiego skorygowania ewentualnych błędów.

Wydajna praca

Automatyzacja obróbki skrawaniem oferowana przez Uni-Kat to roboty, które umożliwiają pracę z wieloma rodzajami materiałów. Na urządzeniach montowane jest wrzeciono frezarskie pozwalające na wykonywanie nawet skomplikowanych czynności. Wykorzystanie zautomatyzowanych stanowisk prowadzi też do lepszego zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej, zwiększeniu efektywności pracy podczas skrawania, a także do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku.

Dopasowanie do wymagań

W Uni-Kat jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania spełniające różne oczekiwania Klientów. Z zalet automatyzacji korzystają zarówno małe firmy, jak i przedsiębiorstwa potrzebujące dużych, zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Obróbka skrawaniem jest metodą wykorzystywaną w wielu branżach. Zgłoś się do nas – wspólnymi siłami stworzymy satysfakcjonujący Ciebie projekt.