Produkcja przyczep, naczep, zabudów

Istrail Sp. z o.o. to filia norweskiej firmy ISTRAIL AS, certyfikowany partner komponentów dla Scania CV oraz certyfikowany producent wyposażenia dla NATO. Od maja 2020 u klienta pracuje nasz GlimmerHD o polu pracy 2500 x 12000 mm, wyposażony w nasz najnowszy system Uni-kat Productivity +...

Udostępnij

Production of ventilation elements

KARPOL Sp. z o.o. is the first company for which we have used the Fobia laser cutter to work in line with the coil unfolding and straightening system. The main task of the machine is to maximize the production of ventilation fittings made of galvanized,...

Udostępnij

Produkcja elementów wentylacyjnych

KARPOL Sp. z o.o. jest pierwszą firmą dla której zaprzęgliśmy wycinarkę laserową Fobia do pracy w linii z systemem rozwijania i prostowania blach z kręgu. Głównym zadaniem maszyny jest maksymalizacja produkcji kształtek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej i czarnej. Cała linia została zoptymalizowania pod kątem...

Udostępnij

Производство элементов вентиляции

Станок для волоконной лазерной резки Fobia начал работать в компании NucAir Technologies в Сольце Куявски. Машина формата 2x6 м работает с полной системой All-in-Light-4k мощностью 4 кВт от Precitec. Некоторые из наших изобретений уже работают в NucAir Technologies, а мы работаем над другими, создавая один...

Production of ventilation elements

The Fobia fiber laser cutter has started working for NucAir Technologies in Solec Kujawski. The machine in 2x6m format works with a complete 4kW All-in-Light-4k system from Precitec. Several of our inventions are already working at NucAir Technologies and we are working on others, creating...

Udostępnij

Produkcja elementów wentylacyjnych

Wycinarka laserowa fiber Fobia rozpoczęła pracę dla NucAir Technologies w Solcu Kujawskim. Maszyna w formacie 2x6m pracuje z kompletnym system All-in-Light-4k o mocy 4kW od Preciteca. W NucAir Technologies działa już kilka naszych wynalazków a pracujemy nad kolejnymi tworząc jedną z najbardziej zaawansowanych fabryk w...

Udostępnij

Шлак как побочный продукт плазменной резки

Очень часто неадекватнаятехника плазменной резки вызывает побочные эффекты. Одним из них может быть шлак, удаление которого требует дополнительного времени и часто вызывает незапланированные финансовые затраты. Как справиться с этой проблемой? Шлак - это расплавленный металл, который не полностью отделили от листа. Обычно крупные куски скапливаются вдоль...

Udostępnij

Żużel jako produkt uboczny cięcia plazmowego

Bardzo często się zdarza, że nieodpowiednia technika cięcia plazmą powoduje powstawanie pewnych skutków ubocznych. Jednym z nich może być żużel, którego usunięcie zajmuje dodatkowy czas, a nierzadko też jest przyczyną nieplanowanych wydatków finansowych. Jak sobie poradzić z tym problemem? Żużel to stopiony metal, który nie został...

Udostępnij

Żużel jako produkt uboczny cięcia plazmą

Bardzo często się zdarza, że nieodpowiednia technika cięcia plazmą powoduje powstawanie pewnych skutków ubocznych. Jednym z nich może być żużel, którego usunięcie zajmuje dodatkowy czas, a nierzadko też jest przyczyną nieplanowanych wydatków finansowych. Jak sobie poradzić z tym problemem? Żużel to stopiony metal, który nie został...

Udostępnij

Żużel jako produkt uboczny cięcia plazmą

Bardzo często się zdarza, że nieodpowiednia technika cięcia plazmą powoduje powstawanie pewnych skutków ubocznych. Jednym z nich może być żużel, którego usunięcie zajmuje dodatkowy czas, a nierzadko też jest przyczyną nieplanowanych wydatków finansowych. Jak sobie poradzić z tym problemem? Żużel to stopiony metal, który nie został...

Udostępnij