fbpx
Spark2

Jak wyszkolić pracownika do obróbki CNC?

Powszechność technologii CNC w ostatnich latach generuje coraz większy popyt na wykwalifikowanych pracowników do obsługi sterowanych numerycznie maszyn wykorzystywanych w zakładach produkcyjnych. Projektant CAD/CAM, technolog oraz operator CNC należą obecnie do zawodów cieszących się dużą popularnością i perspektywami na rynku pracy – tak krajowym, jak i zagranicznym. Jednak ze względu na konieczność zdobycia specjalistycznej wiedzy z wielu powiązanych dziedzin, zrozumienia niekiedy bardzo złożonych technicznych niuansów i zagadnień z obszaru programowania, a także zdobycia doświadczenia w obróbce różnego typu surowców, jest to zajęcie, do którego nie każda osoba ma predyspozycje. Właśnie z tego powodu wielu pracodawców mierzy się z brakami kadrowymi i poszukuje wszelkich sposobów na skompletowanie zespołów do obsadzenia stanowisk wyposażonych w obrabiarki CNC – frezarki, roboty spawalnicze czy też wypalarki plazmowe.

Technologia CNC w zakładach produkcyjnych

Pozytywny wpływ technologii CNC na opłacalność produkcji jest bezdyskusyjny, dlatego nie dziwi fakt, że obecnie sterowane numerycznie obrabiarki są wykorzystywane zarówno w dużych zakładach przemysłowych realizujących produkcję masową, jak i w pracowniach działających na mniejszą skalę. Popularność tego typu rozwiązań wiąże się również z tym, że technologia ta jest nieustannie ulepszana, a na rynku pojawia się coraz więcej firm produkujących urządzenia CNC. W rezultacie zainteresowani zainwestowaniem w taki sprzęt przedsiębiorcy mogą dobrać system optymalnie dopasowany do potrzeb konkretnego zakładu obróbczego, a co za tym idzie – maksymalnie wykorzystać jego możliwości, bez strat związanych na przykład z przestojami. Oczywiście zakupienie innowacyjnego urządzenia, którego zadaniem jest zrewolucjonizowanie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie, to dopiero początek. Konieczne bowiem jest obsadzenie takiego stanowiska, co nie będzie możliwe, jeżeli wśród dotychczas zatrudnianych pracowników nie posiadamy specjalistów od projektowania CAD/CAM, technologów oraz operatorów CNC.

Projektant, technolog i operator – kluczowe stanowiska w zakładach obróbki CNC

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, których celem jest podniesienie wydajności, szybkości oraz jakości produkcji wymaga odpowiedniego przygotowania kadrowego. Zasadniczo sterowane numerycznie automaty obróbcze projektowane są tak, aby mogły efektywnie zastąpić określoną liczbę pracowników ręcznie realizujących zadania powtarzalne, nużące czy też niebezpieczne. Umożliwia to wyeliminowanie błędów generowanych przez czynnik ludzkich, jednak jednocześnie narzuca konieczność zatrudnienia osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania CAD/CAM, technologii produkcji czy też obsługi urządzeń CNC. Nic dziwnego, że przedsiębiorcy zastanawiają się, jak dobrze wyszkolić zatrudnianych już pracowników do obsadzenia tego typu stanowisk i na co ewentualnie zwrócić uwagę, przyjmując taką osobę z zewnątrz. Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych specjalności oraz tego, jak podejść do przygotowania pracowników realizujących zadania na różnych etapach procesu produkcji.

Operator CNC

Zadaniem operatora CNC jest obsługa stanowiska wyposażonego w sterowaną numerycznie obrabiarkę i w zależności od charakteru wykonywanych obróbek, zakres zadań może być tutaj zróżnicowany. Do standardowych czynności należą przede wszystkim:

  • programowanie działania maszyny,
  • konfigurowanie ustawień zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w dokumentacji technologicznej (niezbędna jest więc umiejętność jej interpretacji),
  • a także nadzorowanie procesu pod kątem prawidłowości realizowanych obróbek, zużycia narzędzi czy ogólnego stanu technicznego sprzętu.

W wielu przypadkach to właśnie od szybkiej reakcji operatora zależy wykrycie usterki czy wyeliminowanie błędu w zadanych ustawieniach. Zadaniem pracownika na tych stanowiskach jest również przeprowadzanie testów oraz dbanie o bezpieczeństwo. Zdobycie odpowiednich umiejętności w tym zakresie nie jest najprostsze, jednak – ze względu na deficyt specjalistów na rynku – udział w szkoleniu z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie to dobra inwestycja. Firmy, które już zatrudniają operatorów CNC, mogą również wysyłać swoich pracowników na dodatkowe szkolenia, dzięki czemu aktualizują oni swoją wiedzę i są w stanie jeszcze lepiej wykonywać swoje obowiązki.

Projektant CAD/CAM

Przedsiębiorstwa, które proponują swoim Kontrahentom realizację zamówień od podstaw, chętnie decydują się też na zatrudnienie projektanta CAD/CAM, ewentualnie korzystają z usług zewnętrznej firmy w tym zakresie lub wysyłają na kilkunastodniowe lub kilkutygodniowe szkolenie wyznaczoną osobę. Zadaniem pracownika na tym stanowisku jest przygotowanie projektu produktu zgodnie z wytycznymi i opinią technologa oraz przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania (np. AutoCAD, Autodesk Inventor, Catia, SolidWorks). To właśnie na tym etapie zapadają decyzje odnośnie tego, jak finalnie będzie prezentował się wyrób i jakimi parametrami technicznymi będzie się charakteryzował. Warto zaznaczyć, że obecnie wiele uczelni w Polsce proponuje studentom kierunki, których programy skupiają się właśnie na projektowaniu CAD/CAM, co jest znaczącym wsparciem dla branży.

Technolog CNC

Równie ważną rolę w realizacji procesu obróbki CNC spełniają technolodzy, którzy korzystając z obszernej wiedzy z zakresu m.in. materiałoznawstwa czy budowy maszyn, opracowują ścieżkę produkcyjną i przygotowują karty technologiczne. Ich decyzje mają wpływ zarówno na przygotowanie projektu, jak i na to, w jaki sposób zostanie on zrealizowany. Właśnie z tego powodu do udziału w szkoleniu przygotowującym do zawodu technologa wymagane jest ukończenie kursu zaawansowanej obsługi sterowanych numerycznie maszyn. Zawód technologa wiąże się z dużą odpowiedzialnością, a błędne decyzje wynikające na przykład z niewiedzy mogą mieć konsekwencje wpływające negatywnie na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Nic dziwnego, że obecnie wiele firm zajmujących się obróbką CNC jest w stanie sporo zapłacić za to, aby technolog znał się na swojej pracy, dlatego popularnością cieszą się szkolenia przygotowujące do tego zawodu.

Udostępnij