Jak magazynować gaz do cięcia plazmą?

Bardzo często do obróbki różnego rodzaju metali stosuje się plazmę. Jest to tak zwany czwarty stan skupienia, który w swojej strukturze przypomina gaz. Jego cechami charakterystycznymi są przewodnictwo prądu elektrycznego, a także spadek oporu wraz ze wzrostem temperatury. Cały system składa się z kilku podstawowych elementów, jak instalacja zasilająca, palnik, przewód uziemiający oraz części eksploatacyjne. Cięcie plazmą może być wykorzystywane do obróbki wszystkich materiałów przewodzących prąd, a zazwyczaj jest to stal nierdzewna i aluminium.

Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości cięcia, w przypadku stali miękkiej najlepiej zastosować plazmę tlenową. Pozwoli ona uzyskać możliwie najlepszą jakość obróbki metalu. Poza tym wyróżniamy także plazmę azotową oraz argonowo – wodorową, a dobór gazu powinien być uzależniony przede wszystkim od obrabianego materiału, oczekiwanej jakości cięcia, a także całościowych kosztów pracy.

Jak magazynować gaz do cięcia plazmą?

Istnieje kilka podstawowych systemów magazynowania, a są to przede wszystkim wysokociśnieniowe butle, przenośne zbiorniki cieczy oraz zbiorcze systemy kriogeniczne. Najważniejszym kryterium wyboru sposobu magazynowania gazu jest szybkość jego zużycia. Butle wysokociśnieniowe charakteryzują się najmniejszą pojemnością, jednak mogą one służyć przez bardzo długi czas bez ryzyka utraty substancji. Będzie to więc doskonałe rozwiązanie dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw jedynie sporadycznie wykonujące prace związane z cięciem za pomocą tego typu gazu.

W przypadku większych firm do magazynowania najlepiej sprawdzi się przenośny zbiornik lub systemy kriogeniczne. W tej sytuacji należy jednak zadbać o zużycie całego materiału, gdyż dłuższe przestoje mogą skutkować utratą substancji. Najbardziej zaawansowanym sposobem magazynowania są oczywiście zbiorcze systemy kriogeniczne, jednak aby mogły być one użytkowane w sposób bezpieczny, konieczne jest spełnienie wielu warunków. Przede wszystkim powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, a na uwagę zasługuje także fakt, że całkowite napełnienie może wymagać nawet kilku dni przestoju całej instalacji.

Udostępnij