fbpx

Metody i typy cięcia plazmą

W zależności od potrzeb, za pomocą palnika plazmowego można przeprowadzać różne typy cięć. Wyróżniamy przede wszystkim obróbkę ręczną oraz mechaniczną, która dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn jest dużo bezpieczniejszym oraz dokładniejszym sposobem wypalania metalu. Cięcie plazmą można podzielić na kilka podstawowych typów oraz metod, do których należą:

  • Podstawowe – polega na zwykłej obróbce elementu od jego krawędzi. Tego typu prace nie wymagają zastosowania specjalnych maszyn, szablonów czy dodatkowych elementów, ponieważ mogą być wykonane z wykorzystaniem ręcznego oprzyrządowania.
  • Ukosowanie – podczas przeprowadzania czynności palnik musi zostać umieszczony nad obrabianym elementem pod odpowiednim kontem, dlatego w tym przypadku najdokładniejszą technikę cięcia plazmą zapewni maszyna. Tego typu obróbkę stosuje się zazwyczaj przy dużych elementach, gdzie zwiększona powierzchnia krawędzi pozwala uzyskać mocniejszy i bezpieczniejszy spaw.
  • Szablonowe – polega na obróbce metalu z wykorzystaniem wcześniej przygotowanego wzorca. Zasada przeprowadzanych prac jest zbliżona do cięcia podstawowego – należy przebić się wewnątrz elementu, a następnie poprowadzić palnik plazmowy wzdłuż szablonu. Dzięki przygotowanej formie istnieje możliwość dokładnego wypalenia elementu nawet bez wykorzystania nowoczesnych maszyn.
  • Zmechanizowane – Największy potencjał obróbki metali dają oczywiście maszyny. Jest to najdokładniejszy, najbezpieczniejszy oraz najbardziej wydajny sposób przetwórstwa metalu. Proces mechanicznej obróbki blachy może być przeprowadzany przez maszyny CNC, ale także przy zastosowaniu robotów przemysłowych.
  • Żłobienie – dzięki ustawieniu palnika plazmowego pod kątem, nie dochodzi do całkowitego przecięcia elementu. Wykorzystując odpowiednie oprzyrządowanie, metal jest usuwany w sposób wydajny oraz bardzo precyzyjny.
  • Obróbka wielu blach jednocześnie – przy produkcji masowej nieoceniona jest możliwość wypalania kilku blach w tym samym momencie. Jest to nie tylko oszczędność czasu, ale dodatkowo zapewnia mniejszą eksploatację palnika.
Udostępnij