Produkcja pionowego oznakowania dróg i reklamy zewnętrznej

Kolejny Glimmer dedykowany do cięcia cienkich ocynkowanych blach uruchomiony został u producenta znaków drogowych i reklam w Otmuchowie. Maszynę zbudowaliśmy w formacie 1500×4000 mm oraz zintegrowaliśmy z agregatem Hypertherm Powermax 85. Glimmer został również wyposażony w ekran UV oraz talerzyk dociskowy, zabezpieczający ciągłość procesu cięcia plamowego w przypadku odkształcenia materiału pod wpływem temperatury.

Zakład Reklamowy Znaki pl | Zapoznaj się z ofertą firmy

Udostępnij