spark2-_glowna-218x146
Spark II plus
12 April 2017
impress_glowna
Impress
12 April 2017
 

Waterjet xStream-Kat


Przemysłowy waterjet xStream-Kat przeznaczony jest do cięcia wszystkich rodzajów materiałów, które można ciąć wodą: metalowych, kamiennych metodą abrazyjną - ze ścierniwem, jak i miękkich, takich jak: guma, korek, pianki, czy tworzywa sztuczne bez użycia ścierniwa. Zapewnia dużą precyzję cięcia, wysoką jakość krawędzi, minimalną szczelinę. Maszyna przeznaczona jest zarówno dla dużych, jak średniej wielkości zakładów.

Specyfikacja techniczna

- pole pracy osi X – od 1500 do 3200 mm, osi Y – od 1500 do 3200 mm,
- ruch osi Z – do 150mm ,
- prędkość pracy do 15m/min ,
- multiplikatorowa pompa wysokiego ciśnienia do 4200bar, 50kM
- 25 kg zasobnik na ścierniwo,
- stół ze stali nierdzewnej o obciążalności 1000kg/m2
- system regulacji lustra wody +/- 20 mm
- system automatycznego podawania ścierniwa,
- system odszlamiania wanny ,
- system oczyszczania wody z zestawem filtracyjnym,
Program sterujący pracą wycinarki jest bardzo prosty w obsłudze, a wszystkie napisy i komunikaty są w języku polskim. Rysunki mogą być przenoszone za pomocą pamięci USB lub poprzez połączenie sieciowe.

Wybrane cechy oprogramowania sterującego:

– łatwość obsługi
– przyjazny interfejs z pełną wizualizacją procesu cięcia
– import plików DXF, PLT, G-code
– zatrzymanie i wznowienie pracy maszyny od dowolnego momentu
– możliwość zmiany parametrów cięcia podczas pracy
– system zabezpieczeń przed przekroczeniem dopuszczalnych rozmiarów detalu
– generator typowych kształtów
– możliwość wygodnego rozkładu detali na arkuszu
– optymalizacja cięcia