fbpx
Koszty eksploatacyjne wycinarki plazmowej

Koszty eksploatacyjne wycinarki plazmowej

W Uni-Kat wiemy, że wybór odpowiedniej wycinarki do cięcia jest trudny, bowiem na rynku dostępnych jest wiele maszyn do obróbki plazmowej CNC. Koszty eksploatacyjne każdej z nich się różnią – ostateczna kwota zależy od modelu urządzenia, w szczególności zaś tego, ile prądu i gazu zużywa do wykonania potrzebnych prac obróbkowych. Na co zatem warto zwrócić uwagę przy wyborze maszyny do naszego zakładu produkcyjnego? Podpowiadamy, co jest najważniejsze – mamy nadzieję, że ten krótki poradnik pomoże Wam w wyborze optymalnej wycinarki plazmowej.

Po pierwsze, energia elektryczna

To podstawowy parametr, który należy wziąć pod uwagę rozważając ewentualne koszty eksploatacyjne upatrzonej maszyny. Urządzenia CNC potrzebują do pracy sporej ilości prądu. Każde uruchomienie, nie mówiąc już o użytkowaniu, generuje straty dla zakładu, system przy wytwarzaniu łuku plazmowego potrzebuje bowiem dużej gęstości energii. Urządzenie zasilające to źródło prądu stałego. Warto jednak podkreślić, że wycinarka tego typu jest jednak zdecydowanie tańsza w eksploatacji niż maszyny przeznaczone do cięcia laserowego.

Jak oszacować uśrednione koszty zużycia energii? Wzór jest bardzo prosty, należy podstawić do niego ilość zużytego prądu i pomnożyć prze czas włączenia łuku oraz stawkę zakładu energetycznego za kilowatogodziny. Aby natomiast obliczyć w przybliżeniu zużycie energii przez system, powinno się pomnożyć natężenie prądu przez średnie napięcie robocze. Roczny koszt eksploatacji wycinarki plazmowej to wynik mnożenia kilowatów przez dzienny średni włączenia całej maszyny oraz okres, gdy generowała ona łuk (tu dane będą się różnić w zależności od rodzaju obrabianego materiału, jego typu oraz grubości, a także m.in. szybkości roboczej maszyny).

Po drugie, gaz

Na koszt eksploatacyjny wycinarki plazmowej składa się wiele czynników. Jednym z ważniejszych jest bez wątpienia koszt zakupu gazu. Tego typu maszyny zużywają w trakcie obróbki metali spore ilości mieszanek typu powietrze, azot, azot z wodorem, tlen czy argon. To, jak grube materiały będą topione i ile gazu się zużyje, wpływa znacząco na ostateczny koszt eksploatacyjny. Im grubszy metal, z im twardszego stopu wykonany, tym więcej mieszanki zostanie wykorzystane podczas cięcia.

Czy przed kupnem maszyny CNC można znaleźć informację o średnich wartościach zużycia? Oczywiście wystarczy zajrzeć do podręcznika użytkowania. Tam powinna być podana wartość w m3/godz dopasowana do konkretnego rodzaju dyszy i ustawienia rury przemysłowej. Aby obliczyć spodziewany koszt eksploatacji, wystarczy pomnożyć podaną wartość przez czas włączenia łuku i stawkę gazowni. Tu warto pamiętać o tym, by przy ostatecznych obliczeniach wziąć pod uwagę również kwotę, którą należy zapłacić za gazy osłonowe, które są dość drogie.

Po trzecie, materiały eksploatacyjne

Koszty użytkowania wycinarki plazmowej to nie tylko media. Przy obliczaniu ostatecznej kwoty, jaką wyniesie nas eksploatacja, należy uwzględnić konieczność zakupu nowych materiałów. Podczas użytkowania poszczególne części maszyny mogą się zużywać, dotyczy to w szczególności takich elementów, jak palnik, osłona czy nasadki. Warto tu podkreślić, że uszkodzone, przepalone, nieprawidłowo dopasowane bądź zamontowane podzespoły mogą powodować powstawanie np. zjawiska miękkiego łuku. Pamiętajmy, by nie stosować materiałów aż do ich wydmuchania, bo może to obniżyć efektywność prac. Zużycie części zaleca się monitorować na bieżąco, dzięki czemu uniknie się przestojów, a tym samym dużych strat finansowych. Specjaliści zalecają, by przy każdorazowym włączeniu wycinarki wpisywać do dziennika informację o liczbie przebić i godzinach pracy łuku.

Po czwarte, robocizna

To niemniej ważny czynnik wpływający na ostateczny koszt eksploatacyjny wycinarki plazmowej. Do obsługi maszyny CNC musi być zatrudniony wyspecjalizowany operator. Tylko taka osoba będzie w stanie użytkować urządzenie w prawidłowy, zgodny z przeznaczeniem sposób. Zwykle do obsługi wycinarki plazmowej potrzebnych jest dwóch pracowników, tj. operator i jego pomocnik. Każdemu z nich należy wypłacić odpowiednią do umiejętności pensję. Dalsza obróbka materiałów może wymagać zatrudnienia kolejnych pracowników mających określone umiejętności. To wszystko generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne zawiązane z wycinarką plazmową. Jak obliczyć całkowitą kwotę robocizny? Poprzez pomnożenie łącznej liczby godzin w roku przez warsztatową stawkę roczną i liczbę pracowników.

Koszty eksploatacyjne wycinarki plazmowej – jak zmniejszyć?

To pytanie zadaje sobie wielu właścicieli zakładów przemysłowych, spieszymy więc z odpowiedzią. Przede wszystkim warto wystrzegać się popełniania błędów, która mogą generować dodatkowe operacje. Co się do nich zalicza? Przede wszystkim nieprawidłowe użycie materiałów eksploatacyjnych i niedostosowanie ich do rodzaju i grubości ciętego plazmą tworzywa. Innym błędem jest użytkowanie części aż do ich całkowitego wydmuchania. Nadmierne zużycie elementów obniża jakość prac i powstaje konieczność ponownej obróbki, tym samym generowane są dodatkowe koszty. Kolejnym z błędów jest niedostosowanie szybkości cięcia. Zminimalizowanie dodatkowych operacji pozwala na optymalizację pracy wycinarki plazmowej, a co za tym idzie redukcję kosztów eksploatacyjnych.

A może wycinarka gazowa?

Wiele osób zastanawia się, czy zamiast cięcia plazmą nie zdecydować się na urządzanie CNC gazowe. Czy to pozwoli obniżyć koszty eksploatacyjne? Nie, wręcz przeciwnie. Wycinarki plazmowe są mimo wszystko tańsze w użytkowaniu (generują znacznie mniej energii niż laserowe), a także w zakupie. Ale to nie jedyne zalety tego systemu. Cięcie rozgrzanym łukiem elektrycznym i wydmuchiwanie go za pomocą silnego strumienia gazu gwarantuje lepszą szybkość i wydajność prac. Jest również bezpieczniejsze, bowiem nie używa się gazów łatwopalnych ani wybuchowych. Wycinarki plazmowe mogą ciąć praktycznie każdy metal, który przewodzi prąd, są zatem bardziej uniwersalne w działaniu. Po obróbce krawędzie materiału charakteryzują się wyjątkową gładkością.

Udostępnij